بازدیدهای علمی

یکی از جذاب ترین روش های آموزش که همواره مورد توجه مراکز آموزشی معتبر قرار دارد برگزاری بازدیدهای علمی متناسب با اهداف و نیاز مخاطبین است. انجمن کارآفرینی انرژی ایران، فراتر از برگزاری دوره های آموزشی متداول، برگزاری مستمر بازدیدهای علمی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی خود در دستور کار قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بازدید علمی 1 ساعته کارکنان یک سازمان با بیش از 10 ساعت آموزش مستقیم به روش های متداول برابری می کند

بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی نمونه

بازدید از نیروگاههای ساخته شده و در حال احداث خورشیدی فوتولتائیک

بازدید از موسسات تحقیقاتی و پژوهشی برتر